9 عامل اصلی در پیاده سازی یک ERP موفق

9 عامل اصلی در پیاده سازی یک ERP موفق 1080 1080 Acctech

انتخاب صحیح و پیاده‌سازی موفق از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها در استقرار سیستم‌های ERP می‌باشد. اموری همچون سنجش سطح آمادگی سازمان، شناسایی فرآیندهای کلیدی و بهبود آن‌ها از جمله فعالیت‌های اصلی می‌باشند که در موفقیت این امر پیچیده تأثیرگذارند. اما بیش از یک دهه تجربه شرکت اک‌تک در بومی‌سازی و استقرار سیستم ERP نشان می‌دهد، 9  فاکتور اصلی که در پیاده‌سازی و استقرار موفق ERP  نقش کلیدی ایفا می کنند، عبارتند از:

1- شناخت کامل و درک صحیح از اهداف استراتژیک سازمان

2- تعهد مدیران ارشد

3- مدیریت پروژه صحیح

4- مدیریت تغییرات سازمانی

5- تجربه کافی تیم پیاده‌سازی

6- دقت و صحت داده‌ها

7- آموزش‌های کافی و فراگیر

8- تعیین و تمرکز بر معیارهای کارآیی

9- رفع مسائل بین سایتی

 

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com
@acctechco

☎ تلفن تماس:
۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰

فرم درخواست تماس

با علامت زدن این گزینه موافقت خود را با تماس نمایندگان اعلام میکنم.