مدل 34000 منابع انسانی

مدل 34000 منابع انسانی 1080 1080 Acctech

مدل 34000 مدیریت منابع انسانی با هدف آسیب‌شناسی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها به ویژه به منظور بررسی و ارزیابی یکپارچه و منسجم تمامی فرایندهای منابع انسانی ارائه شده و به کمک آن می‌توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی و سطح بلوغ فرآیندهای مربوطه را در سازمان بررسی نموده و اقدامات لازم برای بهبود و توسعه آن‌ها را فراهم نمود. برهمین اساس، سیستم مدیریت منابع انسانی اک‌تک، یکی از اولین سیستم‌های پیشرو در حوزه منابع انسانی می‌باشد که پس از تجزیه و تحلیل شرایط چندین مجموعه صنعتی و مطابق با استانداردهای مدل 34000 مدیریت منابع انسانی پیاده‌سازی شده است.

 

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com
@acctechco

 

☎ تلفن تماس:
031-32689090

 

فرم درخواست تماس

با علامت زدن این گزینه موافقت خود را با تماس نمایندگان اعلام میکنم.