محاسبه‌عادلانه‌دستمزد با‌سیستم جامع مدیریت منابع انسانی

محاسبه‌عادلانه‌دستمزد با‌سیستم جامع مدیریت منابع انسانی 1080 1080 Acctech

محاسبه دقیق دستمزد پرسنل، براساس قوانین کشوری، میزان حضور و نحوه عملکرد آن‌ها از مشغله‌های اصلی مدیران منابع انسانی است. اعمال نمودن پارامترهای حکمی و قراردادی، به همراه محاسبه خودکار میزان کسورات بیمه و مالیات هر فرد از الزامات اصلی سیستم‌های حقوق و دستمزد است. سیستم جامع منابع انسانی اک‌تک، ضمن پشتیبانی از قوانین کاری ایران، محیطی پویا و کاربرپسند جهت تسهیل امور مربوط به مدیریت منابع انسانی فراهم نموده است.

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com

@acctechco

 

☎ تلفن تماس:

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰

 

فرم درخواست تماس

با علامت زدن این گزینه موافقت خود را با تماس نمایندگان اعلام میکنم.