مدیریت و تحلیل اطلاعات با هوش تجاری

هوش تجاری راهکار، ارتقاء کیفیت تصمیمات مدیریتی

هوش تجاری راهکار، ارتقاء کیفیت تصمیمات مدیریتی 1080 1080 Acctech

هوش تجاری که به اختصار BI نیز عنوان می‌گردد، زمینه‌ای برای فراهم نمودن دانشی عمیق نسبت به تمامی عوامل اثر گذار در کیفیت تصمیمات مدیریتی یک سازمان است. ابزارهای هوش تجاری، داده‌های سازمان را به نگرشی دقیق از وضعیت سازمان تبدیل نموده و در پی آن با تجزیه و تحلیل آن‌ها، شرایط لازم جهت تصمیم‌گیری و عملی به‌جا را فراهم می‌نمایند. پیگیری معیارهای هوش‌تجاری توسط سهامداران و مدیران یک سازمان، علاوه‌بر افزایش اطمینان مشتریان و کارکنان، کارآمدی و سودآوری هرچه بیشتر آن سازمان را به همراه خواهد داشت.

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com

@acctechco

 

☎ تلفن تماس:

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰ (۹۰ خط)

فرم درخواست تماس

با علامت زدن این گزینه موافقت خود را با تماس نمایندگان اعلام میکنم.