محصولات و خدمات

مأموریت در نظر گرفته شده برای شرکت اک‌تک تکنولوژی کیش، مشاوره در انتخاب، بومی‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت منابع سازمانی (ERP)، بهبود و خودکارسازی فرآیندهای سازمان مشتری مبتنی بر به‌روش‌های (Best Practice) جهانی با تکیه بر دانش بومی، ابزار و فناوری‌های به‌روز می‌باشد. علاوه‌بر آن، پشتیبانی مشتری در بهره‌برداری حداکثری با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سازمان وی و ارائه خدمات چابک و تراز اول در زمینه‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و زیر ساخت از رویکردهای بنیادین شرکت اک‌تک تکنولوژی کیش است.