مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین 1080 1080 Acctech

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از مبانی زیر ساختی پیاده‌سازی کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است.
یک هدف مهم مدیریت زنجیره تأمین، هماهنگ کردن همه فعالیت‌ها یا محدودیت‌های مختلف زنجیره است، به صورتی‌که بتوان کالاها را هنگامی که موجودی نگهداری شده کم و هزینه‌ها پائین است در زمان موردنیاز در اختیار مشتریان قرار داد. زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می‌باشد که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین خواسته مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند.
در همین راستا شرکت اک تک تکنولوژی مدیران سازمان‌ها را در تمامی مراحل، از مشاوره تا اجرا، همراهی نموده تا بتواند شاهد پیشرفت و کسب درآمد بیشتر آنها در این بازار رقابتی باشد.

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com
@acctechco

☎ تلفن تماس:
031-32689090

فرم درخواست تماس

با علامت زدن این گزینه موافقت خود را با تماس نمایندگان اعلام میکنم.