مدیریت ناوگان

تحلیل رفتار رانندگان

تحلیل رفتار رانندگان 1080 1080 webmaster

یکی از ماژول های سیستم مدیریت ناوگان، تحلیل رفتار راننده…

ادامه مطلب

لجستیک

لجستیک 1080 1080 webmaster

در بازار چالش برانگیز و رقابتی امروز، هر کسب و…

ادامه مطلب

مدیریت پخش و توزیع سفارشات

مدیریت پخش و توزیع سفارشات 1080 1080 webmaster

تصمیم درباره شیوه‌های توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین…

ادامه مطلب

نظارت و ردیابی ناوگان حمل و نقل

نظارت و ردیابی ناوگان حمل و نقل 1080 1080 webmaster

در کسب و کارهای رقابتی امروز، ردیابی و نظارت بر…

ادامه مطلب

کنترل توزیع و مدیریت خدمات با راهکار لجستیک اک‌تک

کنترل توزیع و مدیریت خدمات با راهکار لجستیک اک‌تک 1080 1080 webmaster

برنامه‌ریزی و مدیریت کامل فرآیند توزیع و حمل کالا یکی…

ادامه مطلب

کنترل سوخت مصرفی در مدیریت ناوگان

کنترل سوخت مصرفی در مدیریت ناوگان 1080 1080 webmaster

بخش قابل توجهی از کل هزینه‌های شرکت هایی حمل‌و نقل…

ادامه مطلب