پیاده سازی و مشاوره ERP


مشاوره در انتخاب و پیاده سازی ERP

شرکت اک‌تک تکنولوژی کیش با تکیه بر بیش از یک دهه فعالیت رسمی در حوزه پیاده‌سازی و استقرار سیستم های ERP و با بهره‌گیری از کارشناسان خبره خود، خدمات مشاوره در  انتخاب و پیاده سازی ERP را ارایه می‌نماید. یکی از نگرانی‌های جدی و بجای سازمان‌ها در زمان تصمیم گیری برای استقرار سیستم ERP، وجود تجربه‌های ناموفق و پرهزینه در این زمینه می‌باشد که سازمان را در انتخاب و ادامه مسیر مردد می‌نماید. اک‌تک تکنولوژی کیش به پشتوانه چندین پیاده‌سازی موفق در شرکت‌های تولیدی، توزیعی و تجاری ضمن درک این دغدغه‌ی بجا، راه‌حل‌های موفقی برای غلبه بر ریسک‌های استقرار ERP فراهم نموده است.


سنجش سطح آمادگی سازمان برای استقرار ERP

اولین گام پس از احساس نیاز به ERP، سنجش میزان آمادگی سازمان برای قرار گرفتن در مسیر استفاده از این نوع سیستم‌ها می‌باشد. در این مرحله تلاش می‌شود ضمن شناسایی نیازمندی‌هایی که سازمان را به سمت ERP سوق داده است، مشکلاتی که برای پاسخ به این نیازها می‌تواند وجود داشته باشد، مشخص شود. شناسایی اولیه فرآیندهای جاری سازمان، میزان مشابهت با به‌روش‌ها (Best Practice) و تعهد مدیریت و کارکنان کلیدی به اجرای تغییر از جمله موارد کلیدی است که مورد بررسی و سنجش قرار خواهد گرفت. در این مرحله، ضمن شناسایی و گزارش مشکلات تأثیرگذار بر استقرار ERP، راهکارهایی پیشنهاد می‌گردد تا با اجرای آنها، سازمان آماده شروع فرآیند استقرار گردد.


بهبود و مستند سازی فرآیندهای سازمان

سازمان‌ها با نگاه به فعالیت‌های غیر سیستمی یا در قالب سیستم های جزیره‌ای فرآیندهایی برای خود تدوین نموده اند. همراه با استقرار ERP فرصتی برای سازمانها پدید می آید تا فرآیندهایشان را با روشهای بهینه موجود در صنعت خود و با پیروی از الزامات و امکانات ERP انتخابی تطبیق دهند. در این مرحله ضمن مطالعه فرآیندها، شناسایی نقاط بهبود تشکیل کمیته های تغییر و مدیریت فرآیند، به سازمان ها خدماتی ارایه می دهیم که بتوانند فرآیندهای خود را با فرآیندهای توصیه شده‌ای مانند APQC مطابقت  دهند. شاخصهایی برای مدیریت بهینه فرآیندها تعریف و پایش نمایند تا حداکثر کارایی و اثربخشی را از پیاده سازی ERP به سازمان منتقل شود.

باید پذیرفت که، خودکارسازی فرآیندهای ناکارآمد نه تنها کمکی به کارایی سازمان نمی کند، بلکه مشکلات آنها را بسیار بزرگتر و تاثیرگذار تر نشان خواهد داد. لذا هیچ جایگزینی برای بهینه شدن فرآیندها پیش از استقرار ERP توصیه نخواهد شد. مدل سازی فرآیندها به ویژه با روشهایی مانند BPMN2 نقش بسزایی در شناسایی فرصتهایی برای بهبود، رفع گلوگاه ها و مدیریت بهینه منابع خواهد داشت و این مساله از خدماتی است که اک‌تک در ایجاد زیرساخت و آموزش مدلسازی می تواند با سازمان همراهی نماید.


انتخاب ERP مناسب با نیازمندی‌های سازمان

شاید برندهای معتبری در ERP وجود داشته باشند که همواره جذابیت لازم را برای سازمان بوجود آورده‌اند. اما واقعیت آن است که یک ابزار برای همه سازمان‌ها و شرایط پاسخگو نیست. بر اساس میزان بزرگی سازمان، وابستگی‌های درون گروهی شرکت‌ها، دارا بودن رویه‌های تولیدی (تولیدهای پیوسته و گسسته) میزان نیازمندی به سفارشی‌سازی محصول و هزینه قابل پذیرش اعم از خرید نرم افزار، زیرساخت مورد نیاز و پشتیبانی و نگهداری، همه و همه می‌تواند در انتخاب ERP بهینه برای سازمان موثر باشند. انتخاب درست و متناسب ERP نقش کلیدی و انکار ناپذیر در موفقیت استقرار و پایایی ERP خواهد داشت. در همین راستا، اک‌تک تکنولوژی کیش با استفاده از روش‌های مطمئن و آزمایش شده خود، این امکان را فراهم خواهد آورد تا گزینه‌ای برتر در دسترس سازمان قرار گیرد.


استقرار و پیاده سازی ERP

در یک سازمان با تعهد بالا به تغییر ، فرآیندهای بهینه و مستند شده، و در حالیکه ابزاری مناسب انتخاب شده است، یک تیم قوی پیاده سازی راهی بجز موفقیت در پیاده سازی نخواهد داشت. زمینه مناسب فراهم شده، یک تیم پیاده ساز را کمک خواهد کرد بدون نگرانی از ضعفهای سازمانی و تهدیدهای محیطی، تمرکز کافی بر روی صورت مساله‌ای شفاف نموده تا فرآیند طولانی پیاده‌سازی و استقرار با سرعتی قابل قبول و دقتی اثربخش طی شده و سازمان به بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری انجام شده در پیاده‌سازی ERP دست یابد.