تمدید گواهی ISO 9001:2015 شرکت اک‌تک

تمدید گواهی ISO 9001:2015 شرکت اک‌تک 1080 1080 webmaster

دومین ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت اک تک تکنولوژی کیش مطابق با استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بدون ثبت حتی یک عدم انطباق با موفقیت به پایان رسیده و گواهی ISO 9001:2015 شرکت اک تک تکنولوژی برای یک سال دیگر توسط مؤسسه Tuv nord آلمان تمدید شد.

با ما در ارتباط باشید:

https://t.me.acctechco

www.instagram.com/acctechco

تلفن تماس:

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰ (۹۰ خط)

منبع: www.erpfocus.com