کاربرد هوش تجاری در صنعت دارویی

هوش تجاری در صنعت دارویی

در میان صنایع موجود، صنعت داروسازی بعنوان یک صنعت ضروری با رشد سریع مطرح می باشد؛ به گونه ای که اهمیت استفاده از هوش تجاری در صنعت دارویی برای اخذ تصمیمات بلادرنگ بعنوان نیازی چشمگیر احساس می شود. صنایع دارویی از راه حل‌های هوش تجاری (BI) برای تقویت تصمیم‌گیری مؤثر، به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی، بهبود مدیریت فروش و موارد دیگر استفاده می‌کنند. هوش تجاری […]