هوش تجاری در صنعت خرده فروشی

هوش تجاری در صنعت خرده فروشی

خرده‌فروشی بعنوان یکی از داده‌محورترین صنایع در سطح جهان مطرح می باشد. بنابراین استفاده از ابزارهای هوش تجاری در صنعت خرده فروشی برای درک رفتار مشتری و پیش‌بینی نیازهای موجودی الزامی می باشد. هوش تجاری به خرده فروشان کمک می کند داده های تجاری را از سراسر شرکت سازماندهی، تجزیه و تحلیل و زمینه سازی […]

راهنمای استخدام کارکنان – قسمت دوم

استخدام کارکنان

راهنمای استخدام کارکنان قسمت دوم   فهرست: جایگاه‌های خالی را بررسی کنید راهبرد استخدامی خود را مشخص کنید شرح شغل را بنویسید انتشار آگهی استخدام یا جذب نیرو درخواست‌کنندگان را گروه‌بندی کنید با افراد واجد شرایط مصاحبه کنید پس از انجام مصاحبه‌، افراد را رها نکنید در زمان استخدام تردید نکنید پیشینه‌ی کاری افراد را […]