هوش تجاری در هتلداری: مسائل، چالش ها و راه حل ها

هوش تجاری در هتلداری

هر صنعتی، از جمله مسافرت و مهمان نوازی، به تجزیه و تحلیل داده ها برای درک رفتار مشتری و بهبود عملکرد نیاز دارد. عمدتاً به دلیل این که صنعت هتلداری اطلاعات خام را از چندین منبع جمع آوری و تبدیل می کند با چالش ها بیگانه نیست.هوش تجاری در هتلداری به مشکل ردیابی، تجزیه و […]