کاربرد هوش تجاری و بیگ دیتا در صنعت خودروسازی

Business intelligence and big data in the automotive industry

 صنعت خودرو به لطف جهانی شدن، رقابت فزاینده، تغییر ترجیحات مشتریان و پیدایش سریع فناوری های موجود، دستخوش تحولی عظیم شده است. با کاربرد هوش تجاری و بیگ دیتا در صنعت خودروسازی امکانات نامحدودی برای صاحبان این کسب و کار مهیا شده است.( از برنامه‌های کاربردی گرفته تا حسگرها، وسایل نقلیه خودران، هوش مصنوعی و […]