تحلیل رفتار رانندگان

تحلیل رفتار رانندگان 1080 1080 webmaster

یکی از ماژول های سیستم مدیریت ناوگان، تحلیل رفتار راننده در هنگام رانندگی است. با استفاده از این راهکار اطلاعاتی از رفتار راننده به دست می آید که تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه‌های سوخت و همپنین کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری ناوگان خواهد داشت.

عواملی نظیر شتاب شدید، ترمز شدید، سرعت بالا و همچنین دور موتور بالا منجر به افزایش مصرف سوخت شده که با اصلاح رفتارهای بد رانندگان می توان از هزینه های احتمالی جلوگیری نمود.

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com

@acctechco

☎ تلفن تماس:

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰