راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی

راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی 1080 1080 webmaster

ERP تمامی فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان همچون خرید و فروش، حسابداری، مدیریت مالی، منابع انسانی و پشتیبانی مشتریان را به طور یکپارچه در یک سیستم نرم‌افزاری واحد تعریف و ایجاد می‌کند.

پیاده‌سازی موفق یک سیستم ERP بستگی بسیار زیادی به انتخاب سیستم مناسب، تامین‌کننده مناسب، نحوه بومی‌سازی نرم‌افزار در سازمان با توجه به استراتژی، فرهنگ و ساختار سازمان، شایستگی مشاوران در پیاده‌سازی نرم‌افزار، کنترل پروژه مناسب در طول فرایند پیاده‌سازی و اتمام پروژه در زمان مشخص و بودجه پیش‌بینی شده و مواردی از این دست دارد.

آنچه که در این تعاریف بیش از همه نمود دارد، یکپارچگی و استاندارد بودن سیستم ERP است و همین دو جنبه مهم از ERP آنرا از سایر سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه متمایز می سازد.

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com

@acctechco

☎ تلفن تماس:

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰

#فرآیند #مدیریت_فرآیند #ERP #مدیریت_مالی #منابع_انسانی #اجرا #پیاده_سازی #تجزیه_تحلیل #یکپارچه_سازی #فناوری #فناوری_اطلاعات #اصفهان #تهران #بومی_سازی #گزارش_گیری #مدیریت #استاندارد #استاندارد_سازی #سرعت #فرآیند_سازمانی #استراتژی #کنترل_پروژه