کنترل سوخت مصرفی در مدیریت ناوگان

کنترل سوخت مصرفی در مدیریت ناوگان 1080 1080 webmaster

بخش قابل توجهی از کل هزینه‌های شرکت هایی حمل‌و نقل را هزینه‌های مربوط به سوخت در برمی‌گیرد. در این حالت سیستم مدیریت ناوگان با نظارت ماهواره‌ای و کنترل سوخت، بهترین راه برای مدیریت و بهینه‌سازی این هزینه‌ها می‌باشد. با استفاده از سیستم هوشمند کنترل سوخت، می‌توان اطلاعات دقیقی از میزان سوخت مصرف شده بدست آورد. این اطلاعات شامل، سوخت مصرفی بر اساس میزان مسافت طی شده و همچنین میزان سطح سوخت موجود در مخزن می باشد که امکان تشخیص سرقت سوخت را فراهم می‌آورد. تجربه نشانه داده، با این سیستم هوشمند، صاحبان شرکت ها توانسته‌اند به میزان ۹۰ درصد از سرقت سوخت را در ناوگان خود کاهش دهند.

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com
@acctechco

☎ تلفن تماس:
۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰ (۹۰ خط)