کنترل توزیع و مدیریت خدمات با راهکار لجستیک اک‌تک

کنترل توزیع و مدیریت خدمات با راهکار لجستیک اک‌تک 1080 1080 webmaster

برنامه‌ریزی و مدیریت کامل فرآیند توزیع و حمل کالا یکی از اصلی‌ترین امور موجود در زنجیره تأمین کالا است که در مدیریت منابع و کاهش هزینه‌های یک سازمان نقش به‌سزایی را ایفا می‌نماید. راهکار لجستیک اک‌تک، علاوه‌بر قابلیت یکپارچگی با دیگر سیستم‌های سازمان، کنترل، ردیابی و نظارت به لحظه بر کلیه امور مربوط به فرآیند توزیع را با استفاده از زیرساخت‌های اینترنت اشیاء فراهم می‌نماید.
با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com
@acctechco

☎ تلفن تماس:
۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰