لجستیک

لجستیک 1080 1080 webmaster

در بازار چالش برانگیز و رقابتی امروز، هر کسب و کاری باید با رقابت‌های متعددی از ابعاد و جهات مختلف رودر رو گردد. یک سیستم انبارداری منظم و توزیع خوب کلید موفقیت هر کسب‌وکاری است. یکی از مهمترین سیستم های نرم افزاری برای مجموعه های تولیدی، نرم افزار لجستیک و یا همان سیستم حمل و نقل است.
مدیریت لجستیک با کاهش هزینه های حمل و نقل در نهایت می تواند در کاهش قیمت تمام شده برای مشتری نقش داشته باشد و همین امر رضایت مشتری و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

با ما در ارتباط باشید:

www.acctechco.com
@acctechco

☎ تلفن تماس:
۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۹۰