تشخیص و استراتژی؛ ترکیبی از علم و هنر اک تک
که پویایی و کارآمدی را برای شما به ارمغان می‌آورد

بیایید موقعیت کسب‌وکار و سازمان خود را مشابه با یک تیم ورزشی در نظر بگیرید. به نظر شما چه چیزی عامل موفقیت یا شکست تیم می‌شود؟
از دیدگاه ما شناخت و تحلیل درست از شرایط و فرصت‌های پیش‌رو در کنار نیم‌نگاهی موشکافانه به عملکرد رقبا نخستین گامی ‌است که یک تیم می‌تواند برای موفقیت خود بردارد. گامی که نادیده‌گرفتن یا اشتباه برداشتن آن می‌تواند به قیمت حذف از عرصه رقابت باشد و درست پیمودن آن تنها با همراهی تحلیلگران تیم میسر می‌شود.
ما در اک‌تک دانش و تجربه را درهم آمیخته‌ایم تا در نقش یک تحلیلگر، مشاور و استراتژیست در کنار شما باشیم و شما را برای برداشتن گام‌های صحیح در عرصه کسب و کار همراهی کنیم. این همراهی نیازمند جسارت برای دگرگونی بنیادهای فکری و عملی در تمامی ابعاد سازمانی و پذیرفتن این اصل به عنوان مبنای حرکت‌های بعدی است

نگاهی از دورن و بیرون به سازمان شما

آنچه ما در اک‌تک برای شما برنامه ریزی نموده‌ایم، نخست شناخت تمام قابلیت‌ها و توانمندی‌های فردی و تیمی در دورن سازمان و بعد از آن تحلیلی بر مزایا و استراتژی‌های رقیبان در بیرون از سازمان شماست. بدیهی‌ست ورود به میدان بازی، بدون برداشتن این دو گام، نمی‌تواند نتیجه‌ای جز شکسست داشته باشد مگر اینکه به لطف داور و بخت و اقبال امید بسته باشید باشید.

حال فرض کنید تمامی تحلیل‌ها و نتایج را در دست داریم. آیا در زمین بازی کمکی به شما می‌کند؟ آیا نحوه بهره‌گیری از این نتایج و پیاده‌سازی استراتژی‌های صحیح را می‌دانید؟

درباره اک تک
درباره اک تک

مربی‌گری در عرصه کسب و کارها

ما در اک تک برای حضور قدرتمند، هدفمند و پایدار شما در میدان رقابت کسب‌وکارها، تیم‌های تخصصی آموزش داده‌ایم. آن‌ها متخصصان و کارشناسان ارشد و برتر دانشگاه‌های کشور هستند که می‌توانند همچون یک سرمربی با تجربه استراتژی حضور کسب‌وکار شما را در عرصه‌ پیچیده‌ی بازار را قدم به قدم طراحی کنند، تشخیص‌ها، تحلیل‌ها و اولویت‌ها را به استراتژی بُرد گره زنند و مسیر روشنی را پیش‌روی شما ترسیم سازند.

چند نفر سرمربی درجه یک برای ورود کسب‌وکارتان به لیگ برتر می‌شناسید؟ مسئله را دست کم نگیرید، براحتی تیم‌تان، سازمان‌تان و کسب‌وکارتان ممکن است به لیگ دست دو سقوط کند.

آیا سازمان شما برای حضور موفق در عرصه کسب و کار آماده است؟

ایلان ماسک

شرکت های بزرگ بر روی محصولات عالی ساخته شده اند.

گواهینامه ها و افتخارات اک تک

ایزو 9001
گواهینامه استاندارد ایزو 9001:2015 در مدیریت کیفیت
عضویت نظام صنفی اک تک
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

معرفی شرکت اک تک تکنولوژی

مشاوران اک تک چه کسانی هستند؟

همراهانی که در مسیر تحولی سترگ، به اک تک اعتماد کرده‌اند