مشاوره توسعه‌ی کسب‌وکار
راهکار اک تک در مشاوره توسعه‌ی کسب‌وکار

تحلیل چالش‌ها و اتخاذ استراتژی درست و به موقع در زمین رقابت، روند بازی را به نفع شما تغییر خواهد داد. اینجا جایی است که سرمربیان اک تک می‌توانند همچون آنالیزورهای بازی فوتبال در کنار شما قرار گیرند و با تحلیل درون و برون سازمانی فرایند‌ها و اولویت‌بندی اهداف سازمانی، استراتژی صحیح برد را قدم به قدم در اختیار شما قرار دهند.

مشاوره هوش تجاری
راهکار اک تک در مشاوره هوش تجاری

داده‌ها در دنیای دیجیتال امروز مثل ستاره‌های فوتبال، نقش تعیین کننده‌ای در رقابت کسب‌وکارها دارند و پا گذاشتن در میدان بدون تحلیل دقیق داده‌ها نتیجه‌ای جز باخت برای شما نخواهد داشت. ترکیب هوش تجاری در سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی درک شما را نسبت به اتفاقات و رقبا عمیق‌تر کرده و تصمیم‌گیری‌های سازمانی را بهبود می‌بخشد.

مشاوره منابع انسانی
راهکار اک تک در مشاوره منابع انسانی

نیروی انسانی یک سازمان همانند بازیکنان تیم فوتبال هستند که می‌بایست تخصص و مهارت آنان در خدمت منافع و اهداف کل تیم باشد. خدمات مشاوره نیروی انسانی ضمن کمک به شناسایی پتانسیل‌ها در سازمان، استراتژی‌ صحیحی را در جهت نیل به اهداف سازمانی، افزایش بهره‌وری و پیشی گرفتن از رقبا ترسیم می‌سازد.

مشاوره لجستیک هوشمند
راهکار اک تک در مشاوره لجستیک هوشمند

بخش‌های یک زنجیره تامین به لحاظ پیچیدگی و اهمیت، همانند رشته‌های عصبی بدن انسان‌‌ هستند که هوشمندی، یکپارچگی، انعطاف‌پذیری، درصد خطای عملکردی، سرعت پاسخگویی و بسیاری عوامل دیگر در آن‌ها، عملکرد کلی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تیم مشاوره اک‌تک آماده است با ریشه‌یابی و مشاوره تخصصی در این موضوع، امکان هماهنگی، دسترسی و ارزیابی را در این صنعت بهبود بخشد.

مشاوره توسعه‌ی کسب‌وکار
مشاوره توسعه‌ی کسب‌وکار
مشاوره هوش تجاری
مشاوره هوش تجاری
مشاوره منابع انسانی
مشاوره منابع انسانی
مشاوره لجستیک هوشمند
مشاوره لجستیک هوشمند
 • مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار | هوش تجاری | مدیریت منابع انسانی | مدیریت ناوگان
  راهکار اک تک در مشاوره توسعه‌ی کسب‌وکار

  تحلیل چالش‌ها و اتخاذ استراتژی درست و به موقع در زمین رقابت، روند بازی را به نفع شما تغییر خواهد داد. اینجا جایی است که سرمربیان اک تک می‌توانند همچون آنالیزورهای بازی فوتبال در کنار شما قرار گیرند و با تحلیل درون و برون سازمانی فرایند‌ها و اولویت‌بندی اهداف سازمانی، استراتژی صحیح برد را قدم به قدم در اختیار شما قرار دهند.
 • مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار | هوش تجاری | مدیریت منابع انسانی | مدیریت ناوگان
  راهکار اک تک در مشاوره هوش تجاری

  داده‌ها در دنیای دیجیتال امروز مثل ستاره‌های فوتبال، نقش تعیین کننده‌ای در رقابت کسب‌وکارها دارند و پا گذاشتن در میدان، بدون تحلیل دقیق داده‌ها نتیجه‌ای جز باخت برای شما نخواهد داشت. ترکیب هوش تجاری در سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی درک شما را نسبت به اتفاقات و رقبا عمیق‌تر کرده و تصمیم‌گیری‌های سازمانی را بهبود می‌بخشد.
 • مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار | هوش تجاری | مدیریت منابع انسانی | مدیریت ناوگان
  راهکار اک تک در مشاوره منابع انسانی

  نیروی انسانی یک سازمان همانند بازیکنان تیم فوتبال هستند که می‌بایست تخصص و مهارت آنان در خدمت منافع و اهداف کل تیم باشد. خدمات مشاوره نیروی انسانی ضمن کمک به شناسایی پتانسیل‌ها در سازمان، استراتژی‌ صحیحی را در جهت نیل به اهداف سازمانی، افزایش بهره‌وری و پیشی گرفتن از رقبا ترسیم می‌سازد.
 • مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار | هوش تجاری | مدیریت منابع انسانی | مدیریت ناوگان
  راهکار اک تک در مشاوره لجستیک هوشمند

  بخش‌های یک زنجیره تامین به لحاظ پیچیدگی و اهمیت، همانند رشته‌های عصبی بدن انسان‌‌ هستند که هوشمندی، یکپارچگی، انعطاف‌پذیری، درصد خطای عملکردی، سرعت پاسخگویی و بسیاری عوامل دیگر در آن‌ها، عملکرد کلی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تیم مشاوره اک‌تک آماده است با ریشه‌یابی و مشاوره تخصصی در این موضوع، امکان هماهنگی، دسترسی و ارزیابی را در این صنعت بهبود بخشد.

مشاوره مدیریت کسب‌ و کار

در عصر جدید، روند سریع رشد و توسعه‌ی فناوری، روش‌ها و پدیده‌ها، تمامی روابط ما در زندگی اعم از کاری و شخصی را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر تمامی این تغییرات محیط سازمان‌ها و صنایع امروزی را نیز دچار تحولی بزرگ نموده و در آینده‌ای نه چندان دور اداره‌ی کسب‌وکار‌ها برای صاحبان آن به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر از گذشته خواهد شد.

بنیان‌گزاران و مدیران در این موقعیت می‌بایست با بهره‌مندی از مفاهیم و راهکارهای نوین در راستای بقا و توسعه‌ کسب‌ و کار خود گام بردارند. تمامی برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها و فرایندهای خود را در راستای ایجاد فرصت و ارزش‌هایی پایدار و بلند مدت به‌منظورِ رشد سازمان یا شرکتشان بهبود بخشند. در این راه شماری از بنیان‌گزاران و مدیران موفق می‌شوند و می‌توانند کسب‌ و کار خود را با این تغییرات همگام ساخته و بسیاری دیگر به دلیل عدم هماهنگی با تغییرات سهم بازار خود را از دست می‌دهند. اما چه عاملی کسب‌وکارهای موفق و غیر موفق را از یکدیگر جدا می‌سازد؟ شرکت‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی چگونه می‌توانند با این سِیر تحولات همراه شوند و آن را به‌صورت موثر مدیریت نمایند؟ شرکتهای مشاوره مدیریت در این میان چه نقشی دارند؟

مزیت‌های طرح مشاوره مدیریت کسب‌وکار در میدان رقابت
همراه با مشاوران اَک‌تِک تکنـــولوژی

شناسایی مشکل‌ها و عوامل بازدارنده

کاهش ریسک‌ها، هزینه‌ها و زمان

دستیابی به برنامه‌ای روشن و واقع‌گرا

آینده‌نگری نسبت به شرایط کسب‌وکار

افزایش سطح بهره‌وری

بهینه‌سازی فرایندها

پرورش نیروهایی خلاق و مسئولیت‌پذیر

درک بهتر از بازار هدف

افزایش بهره‌وری کارکنان

هماهنگی با روند پرشتاب تغییرات

شناسایی دارایی‌ها و سرمایه‌های پنهان

استفاده بهینه از داده‌ها

شناسایی مشکل‌ها و عوامل بازدارنده

کاهش ریسک‌ها، هزینه‌ها و زمان

دستیابی به برنامه‌ای روشن و واقع‌گرا

آینده‌نگری نسبت به شرایط کسب‌وکار

افزایش سطح بهره‌وری

بهینه‌سازی فرایندها

پرورش نیروهایی خلاق و مسئولیت‌پذیر

درک بهتر از بازار هدف

افزایش بهره‌وری کارکنان

هماهنگی با روند پرشتاب تغییرات

شناسایی دارایی‌ها و سرمایه‌های پنهان

استفاده بهینه از داده‌ها

راهکارهای صنایع برای حضور در عرصه کسب و کار

حرکت در مسیر ایجاد تحولی سترگ صرفاً تغییراتی بر پایه‌ی تکنولوژی نیست، بلکه موضوعی است استراتژیک که به سبک نوینی از تفکر و رهبری نیازمند است. تفکری که در مرکز محیط کسب‌وکار و در درون سازمان‌های صنعتی در جریان است.
برای حضور موفق در عرصه‌ی کسب‌وکار و رقابت با صنایع برتر بازار، می‌بایست گام‌های خود را مطمئن‌تر از پیش بردارید؛ اما بهتر است بدانید، آن‌چه امروز برخی شرکت‌های مشاوره مدیریت و مشاوران کسب‌ و کار ارائه می‌دهند عمدتا راه‌حل‌های تک بعدی‌ست که صرفاً برای شرایطی خاص و تیمی مشخص طراحی شده و نه حضور مستمر و موفق در عرصه پیشبرد کسب‌ و کار. آنچه ما در اک‌تک برای آن آموزش دیده‌ایم، تحولی همه جانبه در همه ابعاد یک بنگاه تجاری برای ورود و حضور در بازار است.

صنایع غذایی

صنایع تولیدی

صنایع دارویی

خرده فروشی

صنعت لجستیک

فروشگاه‌های اینترنتی

صنعت پخش و توزیع

سازمان‌های بازرگانی

داستان پیشتازی مشتریان ما در عرصه کسب و کار موفق
(نیازها و تغییرات)

وبینارهای اک‌تک

خدمات لجستیک هوشمند

بهمن 30, 1400 وبینار

هر کسب و کار تولیدی، دارای یک زنجیره تأمین است که در آن، چگونگی تهیه مواد اولیه، فرایند ساخت کالا،

بیشتر بخوانید...

هوش تجاری در صنایع

بهمن 30, 1400 وبینار

مبحث هوش تجاری (Bi) در مورد ارائه داده های مناسب در زمان مناسب به افراد مناسب است به گونه ای

بیشتر بخوانید...

ارزیابی عملکرد کارکنان

بهمن 28, 1400 وبینار

یکی از چالشهای اصلی مدیران این است که چگونه می توان پی برد هر کدام از نیروهای سازمان چه عملکردی

بیشتر بخوانید...
0 +
کارشناس خبره و کارآزموده
0 +
ساعت مشاوره
0 +
ساعت آموزش
0 +
استقرار و پیاده‌سازی
0 +
ساعت پاسخگویی آنلاین

ایلان ماسک

بهترین توصیه من این است که همواره به این فکر کنید که چگونه می‌توانید کارها را بهتر انجام دهید؟ و از خود این سوال را بپرسید.

جای شما در جمع کارشناسان و مدیران اک تک خالی است

جدیدترین مقالات در پایگاه تاکتیک اک‌تک

خدماتی که می‌توانید از مربیان و مشاوران اک تک دریافت کنید

آنهایی که به اک تک اعتماد کردند