مزایای استفاده از سیستم برنامه‌ریزی شده نگهداری و تعمیرات

سيستم نگهداري و تعمیر – نت

به مجموعه فعالیت‌هایی که سبب افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش مصرف قطعات یدکی، انرژی و هزینه شده و بازده عملی تجهیزات را افزایش می‌دهد، نگهداری و تعمیرات یا در اصطلاح نت گفته می‌شود. امروزه نگهداری و تعمیرات یک تجهیز به معنای طرح ریزی و انجام فعالیت هایی برروی تجهیزات است…