دلایل علاقمندی صنایع غذایی و نوشیدنی به هوشمندی کسب و کار (BI)

هوش تجاری در صنعت غذایی و نوشیدنی

صنایع غذایی و نوشیدنی‌ بعنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع کنونی جهان با چالش های زیادی از قبیل رشد کند در بازارهای نوظهور، افت قیمت‌ها، تغییر در سلیقه مشتریان و گرایش آن ها به سمت محصولات سالم‌تر مواجه شده است؛ این صنعت با روی آوردن به فناوری‌های نوین، مانند ‌هوش‌ تجاری (BI) توانسته است بر چالش های پیش روی پیروز گردد.
از طریق هوش تجاری و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه فروش محصولات افزایش یافته و نرخ بازگشت سرمایه ی قابل توجهی برای صنعت غذا و نوشیدنی ایجاد شده است. همچنین از طریق بینش های حاصل از هوش تجاری، کنترل هوشمندانه ی موجودی انبار صورت گرفته و موجب شده است هزینه های نگهداری کاهش یابد.همچنین داشبوردهای هوشمندی کسب ‌و کار (BI)،به مدیران یک نمای جامع و واقعی از کل شرکت ارائه می‌دهند.و مدیران را به تصمیم گیری‌هایی بر اساس واقعیت و نه بر اساس شهود، سوق داده است .