اهمیت تحقیقات بازار در کاهش هزینه‌ها

The importance of market research

در یک کسب و کار زمانی که هر ریال یا دلار اهمیت دارد، حتی کوچک‌ترین افزایش درآمد یا کاهش هزینه می‌تواند بر سودآوری کسب و کار تأثیر بگذارد. اما امروزه تحقیقات بازار می‌تواند به عنوان یک راهکار مفید تا حدود زیادی منجر به کاهش هزینه‌ها شود. البته باید خاطر نشان کرد نحوه بازاریابی، خود می‌تواند […]