رویدادها و وبینارها

وبینارهای شرکت اک با هدف ارتقای دانش شما مدیران، حول محور های زیر در کنار شما برگزار خواهد شد:

1- هوش تجاری

2- توسعه کسب و کار

3- مدیریت منابع انسانی

4- لجستیک هوشمند